Onze chows
Onze reuen
Onze teven
Bidachows Gift from USA Smooth Gery.  NJK.
Kiri Iduna van Juttersburch
Born on 22-02-2017 HD-A
Mei Li Xiu van Juttersburch
Born on 08-05-2012  HD-A
Ziva - Yula van Juttersburch
Born on 14-12-2009  HD-A
Kwan Yin van Juttersburch
Born on 21-07-2007  HD-A
Gaiane Ninjah van Juttersburch.  NJK.           
       Born on 26-04-2015  HD-A   ED  Vrij.
Born on 22-06-2015  HD-A   ED Vrij
Danu inga van Juttersburch
Yuan- Bai van Juttersburch
van Juttersburch.